Domov > O nás >Firemná kultúra

Firemná kultúra

Vízia
Byť lídrom v tomto odvetví v Číne a vo svete

Misia
Ovládanie znečistenia ovzdušia a realizácia sna o modrej oblohe a bielych oblakoch

Corporate Spirit
Jednota, pragmatizmus, tvrdá práca, inovácia

Obchodná politika
Otáčanie sa okolo trhu, sledovanie trhových trendov, meniace sa s požiadavkami trhu

Koncept správania
Ponechanie ťažkostí pre seba, poskytovanie pohodlia pre zákazníkov

Pracovná prax
Okamžitá reakcia, okamžitá akcia