Domov > Správy > Novinky o spoločnosti

Medzinárodná politika pre vodíkovú energiu

2022-11-16

Japonsko: V roku 2014 vypracovalo strategický plán pre kyslíkovú energiu a palivové články a v roku 2040 vstúpilo do ekonomiky obnovy.

Európska únia: Európska cestovná mapa: Cesta trvalo udržateľného rozvoja pre transformáciu energie v Európe, s kyslíkom poháňaným 35 % domácich áut do roku 2050.

Spojené štáty americké: Komplexná energetická stratégia bola sformulovaná v roku 2014 a spoločnosť kyslíkového hospodárstva bola realizovaná do roku 2040.

Južná Kórea: Vypracujte národnú stratégiu pre kyslíkovú energiu v roku 2019 a vstúpte do spoločnosti pre kyslíkovú energiu v roku 2030.